Wie zijn wij

Wie zijn de Pilgrims Voices?

© Jan Moll Fotografie
© Jan Moll Fotografie

Babet van der Perk

Ik ben sinds 2001 koorlid in het ensemble van mijn pleegzus Annemarie. Ik mag, samen met mijn zangmaatjes Ina en Linda de altpartij voor mijn rekening nemen. Zingen bij Annemarie & The Pilgrims Voices is, door de “boodschap” in het repertoire en door de goede sfeer binnen de groep, iedere donderdag weer een feestje. Met gelijkgestemden werken aan een zo hoog mogelijk nivo en uiteindelijk kunnen uitvoeren voelt als een voorrecht.

Door de jaren heen ben ik mijn zus steeds meer gaan assisteren bij de organisatie van de Classic Night Concerten en concertreizen wat ik als een grote uitdaging ervaar.


© Jan Moll Fotografie
© Jan Moll Fotografie

Carla Martens

Van jongs of aan zong ik al graag. Ik zong in een schoolkoor en later in een jeugdkoor. Dit jeugdkoor zong op hoog niveau, waardoor ik mijn stem al goed kon ontwikkelen. Op 16 jarige leeftijd ben ik zanglessen gaan nemen en kreeg ik soms solorolletjes bij het mannenkoor, waar mijn vader in zong en bij het jeugdkoor. Nu heb ik nog steeds zanglessen en treed ik soms op als gastsoliste bij diverse koren.

Op uitnodiging ben ik bij A&TPV komen luisteren en meezingen. Ik was de eerste keer al zo enthousiast over de groep en de kwaliteit van het zingen dat ik graag met A&TPV verder wilde .Omdat ik Annemarie niet kende , ben ik wel heel trots en blij dat Annemarie mij erbij wilde hebben. Haar manier van coachen inspireert mij en ik zie het zingen in A&TPV dan ook als een mooie uitdaging. Vol vertrouwen ga ik met deze groep de toekomst tegemoet.


© Jan Moll Fotografie
© Jan Moll Fotografie

Ina Kleijer

Ik ben Ina Kleijer en zingen is mijn lust en mijn leven. Van kinds af aan zing ik graag. Op zondagschool mocht ik al jong solo zingen met kerst. Toen ik ouder was heb ik op verschillende koren gezongen. Ik mocht ook solo zingen en in een kwartet.

Nog niet zo lang krijg ik zangles van Annemarie. Al snel vroeg zij mij of ik mee wilde zingen met Annemarie & The Pilgrims Voices. Ik was gelijk enthousiast. Het hoge niveau spreekt me erg aan. Ook de teksten die wij zingen vind ik erg belangrijk.

God heeft ons een zangstem gegeven en wij mogen Hem daarmee loven en prijzen. Ook in de moeilijke tijden van mijn leven en als God soms zo heel ver weg lijkt mag ik zingen. Door de muziek en de tekst mag je dan soms toch weer Zijn nabijheid ervaren!


© Jan Moll Fotografie
© Jan Moll Fotografie

Linda Hekert

Mijn naam is Linda Hekert.

Ik ben getrouwd, we hebben een zoon en wonen in Zeewolde. Van jongs af aan ben ik met muziek opgegroeid. Mijn ouders hebben elkaar op een koor ontmoet en zij stuurden ons al jong naar een kinderkoor. Daarna heb ik bij diverse koren gezongen.

Mijn hart is vol muziek, ik sta ermee op en ga ermee naar bed. Het bemoedigt mij om door middel van muziek Gods woorden te horen. Met mijn hele wezen wil ik de Heer aanbidden en loven. In 2004 ben ik zanglessen gaan volgen, omdat ik bij de koren het intensieve oefenen miste. Ik streefde naar een hogere zang kwaliteit. Maar in de reguliere zanglessen miste ik het spirituele gedeelte.

In 2014 kwam ik, na drie jaar rust, bij Annemarie terecht voor zangles. Zij heeft mij in korte tijd veel bijgeleerd. En met veel plezier heb ik haar uitnodiging geaccepteerd om Annemarie & The Pilgrims Voices te versterken als alt/2e sopraan. Ik kijk ernaar uit om met dit ensemble mooie muziek te maken en God te verhogen.


© Jan Moll Fotografie
© Jan Moll Fotografie

Geke de Kam

Ik ben Geke de Kam en was zoekende naar iemand die mij zangles wilde geven. Zo ben ik bij Annemarie terecht gekomen. Annemarie heeft mij gevraagd om mee te zingen bij de The Pilgrim Voices. Ik heb daar ja opgezegd.

Waarom dit ensemble? Als eerste is het voor mij een uitdaging om klassiek te gaan zingen. Ook teksten met christelijke inhoud, spreken mij aan.

Van jongst af aan ben ik al met muziek bezig. Heb in een jongerenkoor gezongen en later diverse projecten gedaan o.a. een oratorium en requiem opgevoerd. Zingen is voor mij een hobby en een passie om te blijven doen. Het geeft voldoening om bij The Pilgrim Voices te zingen.


Thea Vosselman

Op de lagere school zong ik bij een kinderkoor. Als student werd ik lid van een jongerenkoor, waar ik jarenlang met veel plezier mijn stem liet horen.
De afgelopen jaren zong ik minder, maar ik begon het steeds meer te missen. Toen ging ik op zoek naar iemand die zangles gaf, om eerst aan mijn zangtechniek te werken, voordat ik me weer zou aansluiten bij een koor.

Sinds de zomer van 2016 heb ik zangles bij Annemarie. Niet lang daarna kwam ik bij Annemarie & The Pilgrims Voices.
Ik geniet met volle teugen! Van de zanglessen die Annemarie geeft én van de repetitieavonden waar hard gewerkt en veel geleerd wordt en (gelukkig) ook veel gelachen.

Wat is het mooi om je stem te gebruiken en met verschillende mensen en stemmen onze God lof te zingen! Ik ben blij dat ik hier mijn bijdrage mag leveren en hoop dat velen door onze muziek geraakt mogen worden.


Adrie van Iwaarden

Adrie van Iwaarden

Wanneer heb jij voor het laatst gezongen? Ik bedoel: écht gezongen, met alles wat in je is? Zo gezongen dat je er helemaal in opging? Dat is een van de dingen die ik van Annemarie leer, sinds ik zangles van haar krijg.

Wie ik ben? Mijn naam is Adrie van Iwaarden. Al van jongs af aan houd ik van muziek en geestelijke muziek in het bijzonder. Mijn muzikale ‘loopbaan’ begon met blokfluitles op de lagere school. Daarna klom ik vanaf mijn 12e tot mijn 18e wekelijks in de orgelbank van mijn toenmalige muziekleraar en speelde kerkelijke liederen en klassieke stukken. Een paar jaar geleden volgde ik nog twee jaar pianoles.

Op mijn 16e vroeg de dirigent van een klein koor of ik hun muzikale begeleiding wilde verzorgen. Zo kwam ik voor het eerst in aanraking met het instuderen van meerstemmige zang. Als je alle stemmen week na week meerdere keren per oefenavond doorspeelt, neem van mij aan, dan leer je ze echt wel kennen! Regelmatig zat ik met de verschillende stemmen vanachter de toetsen mee te zingen (wel zachtjes, natuurlijk). En hoewel ik mijn leven lang al van zingen houd, is het er nooit van gekomen om zelf op een koor te gaan of zangles te nemen.

Tot eind 2015. Nadat ik maandenlang zelf bezig was geweest met de tenor- en basstem van een bepaald lied, besloot ik op zoek te gaan naar een zangdocent. Zo kwam ik uit bij Annemarie en na de kennismaking, die wederzijds klikte, startte mijn zangles. Tot mijn positieve verrassing vroeg Annemarie mij eind april 2016 of ik de stap naar Annemarie & The Pilgrims Voices zou willen maken.

Zingen raakt bij mij alles: lichaam, ziel en geest. Ik houd van veel stijlen, maar geniet het meeste als een lied een dimensie extra heeft. “Als je ademt, geef God dan de eer!” (vrij naar Psalm 150).


Fokko de Bruine

Ik ben Fokko de Bruine, 1e tenor bij Annemarie & The  Pilgrim Voices. 20 jaar geleden begonnen met zingen. In eerste instantie  mannenkoren als 1ste tenor. Ik heb dit met heel veel plezier gedaan, tot het moment dat ik behoefte kreeg aan meer uitdaging, meer diepgang in het zingen. Het talent heb ik mogen ontvangen van mijn Hemelse Vader.. Annemarie gaf aan mij te willen coachen om het beste uit mijzelf te halen. Daarbij vroeg ze me of ik deel uit wilde gaan maken van haar ensemble Annemarie & The Pilgrims Voices. Een groep enthousiaste mannen en vrouwen, met allemaal een groot talent voor zingen. De gemene deler is zingen   tot Eer en Glorie van onze Schepper en onze Redder op een zo hoog mogelijk nivo.. Dit doe ik graag en zoveel mogelijk.


Kees Kleijer

Mijn naam is Kees Kleijer een geboren Elspeter. Sinds 1990 ben ik woonachtig in Nunspeet samen met mijn vrouw Gerda en 4 kinderen runnen wij een boerenbedrijf.

Van jongs af aan ben ik opgegroeid met muziek. Mijn vader speelde orgel en het was een vaste
gewoonte om op zondagen te zingen rondom het orgel. Liederen van Joh. de Heer.

Vanaf mijn negende jaar ben ik muziek gaan maken bij de plaatselijke muziekvereniging. We kregen dan muzikale scholing van een ouder iemand. Er was toen nog geen muziekschool .

De laatste jaren kreeg ik steeds meer de behoefte om te gaan zingen, zingen was voor mij een passie, iets dat ik met grote liefde deed. Ik waagde de stap naar het Nunspeets Mannenkoor. Na enkele weken kwam de dirigent bij mij:” of ik soms zin had om ook bij Annemarie & The Pilgrims Voices te gaan zingen”….?.

Tijdens ons kennismakingsgesprek voelde ik al de liefde en passie van Annemarie voor klassieke en geestelijke liederen. Hoe zij hierover sprak en kon vertellen sprak mij heel erg aan. Na enkele zanglessen en koorlessen en mooie optredens heeft zij mij benaderd om bij A&TPV vast te komen
zingen. Ik was ontzettend dankbaar en blij om met deze groep te mogen zingen en de liefde van onze HEER uit te dragen. Ik hoop dat ik met deze groep nog vele jaren mooie, Godprijzende liederen mag zingen.


René Benneker

Mijn naam is René Benneker. Ik zing nog niet zo heel lang, ik ben pas echt begonnen in januari 2017 toen ik mijn eerste zangles kreeg van Annemarie. Vanaf dat moment heb ik het gevoel dat ik mijn echte instrument ontdekt heb. Zingen is ontzettend fijn om te doen, maar het is ook een worsteling met jezelf. Daar steeds aan te mogen werken, met de begeleiding van een fantastische coach beschouw ik als een groot geschenk.

Muziek is mijn hele leven al bij me. Je kunt erop dansen, je kunt het maken (eigenlijk alleen met anderen), je kunt er diep door bewogen worden. Het kan je soms raken in je ziel.

Annemarie heeft me op het spoor gezet van het belang van tekst, van een lied dat iets meer kan uitdrukken dan alleen de klank of alleen het woord. Het vertolken hiervan samen met mijn ‘zangcollega’s’ is een vreugde in mijn leven, ook omdat ik ervaren heb hoe hard je er samen voor moet werken.