The Young Pilgrim

Kinder ensemble The Young Pilgrim

Kinder ensemble The Young Pilgrim is bedoeld voor kinderen /jeugd van 7 tot en met 16 jaar die graag zingen en op deze wijze muzikaal willen ontwikkelen. Het repertoire is zeer gevarieerd van opwekking tot klassiek repertoire één of meerstemmig.

Bij Kinder ensemble The Young Pilgrim gaan plezier in zingen samen met het ontwikkelen van de stem door stemvorming. Tijdens de repetities wordt gewerkt aan een vrij en ontspannen stemgebruik. Er is zowel aandacht voor solo zingen als voor koorscholing (zuiver zingen, timing, balans). Ook is er veel aandacht voor presentatie, correcte houding, articulatie, uitspraak van vreemde talen, beweging en spel. Daarnaast zal er op een speelse en eenvoudige wijze aandacht worden besteedt aan muziektheorie w.o. notenkennis.

The Young Pilgrim is een prive onderneming van zangpedagoge Annemarie M. de Jong. Zij is dirigent, bepaalt het repertoire, studeert de liedjes in, spreekt de teksten voor, zij luistert, adviseert, geeft tips, speelt piano, en is artistiek verantwoordelijk voor het koor. Het is de bedoeling dat door het jaar heen diverse optredens worden verzorgd.

Nieuwe kinderen mogen komen luisteren en kunnen zich, na auditie bij Annemarie, aansluiten bij het ensemble.